Kontakt

Ring oss för mer information


Info@industrilager.se


Linus / Ansvarig för uthyrning

Linus@industrilager.se

Mob: 070-4174490


Tobias / Ansvarig för uthyrning

Tobias@industrilager.se

Mob: 076-2364200


Ekonomi: Basförvaltning
info@basforvaltning.se

Tel: 08-546 722 00