Haninge
Haninge
Haninge
Vår anläggning i Haninge
Haninge
Haninge
Haninge
Haninge
Haninge
Haninge
Haninge
Haninge

Vår anläggning i Haninge är belägen på adressen Kilowattvägen 9, Handeln.


Avståndet till Haninge C är ungefär 1,5 km. Fastigheten gränsar mot Nynäsvägen.


Fastigheten har en yta om 2.783 kvm